Logo
(Po-Pá, 9-16 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Problematika předjištění pro přepěťové ochrany nízkého napětí
Problematika předjištění pro přepěťové ochrany nízkého napětí

Článek se zabývá problematikou předjištění přepěťových ochran (svodičů přepětí) pro rozvody nn. Je zpracován podle podkladů laboratoří Citel Remeš, Francie.

Mezinárodní normy pro přepěťové ochrany v rozvodech nn (IEC 61643-11) vyžadují, aby přepěťové ochrany splňovaly bezpečnostní požadavky (bezpečné odpojení) při poruše přepěťové ochrany, která má za následek zkrat. Proto je třeba do obvodu s přepěťovou ochranou instalovat jisticí prvek (pojistku nebo jistič), který ji ochrání proti zkratovému proudu.

Pozn.: Jestliže je hodnota jisticího prvku (pojistky/jističe) na vstupu (na přívodu) menší, než je doporučená hodnota předjištění přepěťové ochrany, není nutné další samostatné předjištění zapojené do série s přepěťovou ochranou.

Při rozhodování o volbě jisticího prvku pro přepěťovou ochranu je třeba vyřešit dvě otázky:

  1. jaký jisticí prvek zvolit (pojistku nebo jistič),
  2. jak jisticí prvek dimenzovat.

Požadavky na jisticí prvek

Při volbě jisticího prvku je nutné splnit tyto dvě podmínky:

  • musí být schopen svést předepsaný svodový proud (pro typ 2 jde o In a Imax pro vlnu 8/20 μs, pro typ 1 jde o Iimp pro vlnu 10/350 μs), aniž by vypnul (přerušil) obvod s přepěťovou ochranou; čím větší hodnota proudu, tím lepší chování,
  • musí být schopen odepnout přepěťovou ochranu při zkratu, a to dostatečně rychle, aby nedošlo k destrukci přepěťové ochrany, popř. obvodu s přepěťovou ochranou; tedy čím menší hodnota proudu, tím lepší chování (tím rychlejší vypnutí).

Volba typu jisticího prvku

Firma Citel provedla v minulých letech ve svých zkušebních laboratořích v Remeši mnoho měření jističů a pojistek a jejich chování (vypínací proudy) při vypínání svodových proudů (definovaných vlnou 8/20 μs) a impulzních bleskových proudů (definovaných vlnou 10/350 μs). Výsledky jsou obsaženy v tab. 1. Omezený rozsah tohoto článku neumožňuje uvést veškeré naměřené hodnoty v intervalu 6 až 250 A a podrobněji se zabývat těmito měřeními v celé šíři. Jsou zde tedy pro informaci uvedeny pouze čtyři hodnoty, které však jasně odhalují rozdílné chování jističů a pojistek.

Výsledkem zmíněných měření je zjištění (tab. 2), že chování pojistek při přetížení je dáno především jejich typem a jmenovitou hodnotou a že rozdíly ve vypínací charakteristice pojistek různých výrobců jsou poměrně malé.

U jističů tomu tak není. Jejich vypínací schopnosti, co se týče jejich rozdílných výrobců, se liší více, než je tomu u pojistek. Je to dáno různou konstrukcí jističů od jednotlivých výrobců. Rozptyl mezi hodnotami je výrazně větší. Navíc jističe nejsou dostatečně jemné a citlivé a zejména pro vlnu 10/350μs není zřejmý rozdíl v impulzním vypínacím a výdržném proudu mezi jističi 25 až 125 A.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že pro ochranu proti zkratu svodičů přepětí je vhodnější pojistka než jistič.

Dimenzování pojistky

Při volbě jmenovitého proudu pojistky je zapotřebí volit kompromis mezi dvěma protichůdnými požadavky:

Je-li zvolena příliš velká hodnota jmenovitého proudu, při zkratu v obvodu přepěťové ochrany nevypne pojistka dostatečně rychle zkratový proud a přepěťová ochrana bude zničena.

S příliš malou hodnotou jmenovitého proudu se může stát, že při vzniku přepětí vybaví pojistka (tavný drát pojistky se přepálí) v důsledku svodového proudu protékajícího přepěťovou ochranou, pojistka odepne přepěťovou ochranu, a tím vlastně bude přepěťová ochrana vyřazena z činnosti a následně neochrání zapojené elektrické zařízení proti přepětí. 

Hodnota předjištění pro jednotlivé přepěťové ochrany CITEL je obsažena v katalogových listech a podrobněji v montážních návodech. S ohledem na protichůdné požadavky zmíněné v předešlém odstavci je u některých přepěťových ochran v jejich montážních návodech uvedena jak doporučená, tak i maximální hodnota pojistky a je na projektantovi (a na národní normě platné v dané zemi), aby posoudil, ke které hodnotě se přikloní (tab. 3).